ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO
ZARZĄD OKRĘGU MAŁOPOLSKIEGO
W KRAKOWIE

Nasz adres: Ul. Karmelicka 32, 31-128 Kraków.

TEL/FAX (12-633-58-82)                                 E-mail: krakowsekretariat@znp.edu.pl

"Niechaj łączą się rozbici, bo w jedności siła jest."
.: STRONA GŁÓWNA

20.12.2016 - "Gazeta Wyborcza" przedstawia informację o projekcie nowej sieci szkół wKrakowie


Inicjatywy Okręgu Małopolskiego w związku z planowaną reformą edukacji - 2016

7.11.2016 - spotkanie z dyrektorami samodzielnych gimnazjów z Małopolski z udziałem prezesa ZNP kol. Sławomira Broniarza


Kuriozalna sytuacja w szkole w Płokach k. Trzebini Kronika Krakowska 3.11.2016


10.10.2016, jak we wszystkich miastach wojewódzkich pod Urzędem Wojewódzkim w Krakowie odbyła się pikieta organizowana przez ZNP jako protest przeciwko destrukcyjnym reformom w oświacie.


URATUJMY polską edukację!


Zgodnie z Uchwałą ZG ZNP i harmonogramem działań w ostatnich dniach odbyły się dwa ważne spotkania:

8.09.2016 - spotkanie prezesów Oddziałów o skutkach reformy edukacji z udziałem kol. Krzysztofa Baszczyńskiego - wiceprezesa ZG ZNP


7.09.2016 - spotkanie z przedstawicielami partii politycznych i stowarzyszeń w sprawie reformy


Warto przeczytać:

22.09.2016 - Komunikat Małopolskiego Kuratora Oświaty odnośnie nowelizacji art. 42 ust. 2 pkt. 2) Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.: PREFERENCJE DLA CZŁONKÓW ZNP
.: WŁADZE ZARZĄDU OKRĘGU
.: ODDZIAŁY POWIATOWE
.: WYDARZENIA
.: AKTUALNOŒCI ORGANIZACYJNE
.: INFORMACJE PRAWNE, WZORY DOKUMENTÓW
.: OPINIE, UCHWAŁY, APELE
.: OFERTA TURYSTYCZNA, SPORTOWA I KULTURALNA
.: WAŻNE ADRESY
.: NASZ RODOWÓD
.: OSTATNIE POŻEGNANIA

Okręgowa Sekcja Emerytów i Rencistów


ADRESY
obiektów wypoczynkowych
ZNP !!!!!!

Nasz adres:

Zarząd Okręgu
Małopolskiego ZNP
ul. Karmelicka 32
31-128 Kraków
TEL/FAX (012-633-58-82)
E-mail: krakowsekretariat@znp.edu.pl


Strona powstała w połowie listopada 2006.
Redaguje jš i uaktualnia

Barbara Bohosiewicz
E-mail: bbohosiewicz@znp.edu.pl

© 2006 Związek Nauczycielstwa Polskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.