ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO
ZARZĄD OKRĘGU MAŁOPOLSKIEGO
W KRAKOWIE

Nasz adres: Ul. Karmelicka 32, 31-128 Kraków.

TEL/FAX (12-633-58-82)                                 E-mail: krakowsekretariat@znp.edu.pl

"Niechaj łączą się rozbici, bo w jedności siła jest."
.: STRONA GŁÓWNA

Nie jesteśmy sami w obawach przed planowaną reformą - warto poznać, co myślą inni !

Dla wszystkich, mających wątpliwości w sprawie planowanej przez MEN reformie edukacji - opinie różnych organizacji i środowisk:

Rzecznik Praw Obywatelskich w sprawie reformy edukacji


Forum Rad Rodziców - warto poznać, co myślą inni !

Warto obejrzeć:

Zła zmiana w edukacji


8.11.2016 - list dr Mikołaja Herbsta (specjalisty z zakresu zarządzania oświatą) do minister edukacji o reformie - Wirtualna Polska


O płacach polskich nauczycieli na tle krajów OECD.


2.11.2016 - Prawo oświatowe krytykowane przez Związek Miast Polskich


Rodzice przeciw reformie - 28.10.2016


Stanowisko strony samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu w sprawie reformy edukacji - 27.10.2016


Artykuł p. Katarzyny Lubnauer o szóstoklasistach 2016 - 30.10.2016 (ze strony http://lubnauer.liberte.pl/)


Rzecznik Praw Dziecka o skutkach reformy edukacji - "Głos Nauczycielski", 7.10.2016


.: PREFERENCJE DLA CZŁONKÓW ZNP
.: WŁADZE ZARZĄDU OKRĘGU
.: ODDZIAŁY POWIATOWE
.: WYDARZENIA
.: AKTUALNOŒCI ORGANIZACYJNE
.: INFORMACJE PRAWNE, WZORY DOKUMENTÓW
.: OPINIE, UCHWAŁY, APELE
.: OFERTA TURYSTYCZNA, SPORTOWA I KULTURALNA
.: WAŻNE ADRESY
.: NASZ RODOWÓD
.: OSTATNIE POŻEGNANIA

Okręgowa Sekcja Emerytów i Rencistów


ADRESY
obiektów wypoczynkowych
ZNP !!!!!!

Nasz adres:

Zarząd Okręgu
Małopolskiego ZNP
ul. Karmelicka 32
31-128 Kraków
TEL/FAX (012-633-58-82)
E-mail: krakowsekretariat@znp.edu.pl


Strona powstała w połowie listopada 2006.
Redaguje jš i uaktualnia

Barbara Bohosiewicz
E-mail: bbohosiewicz@znp.edu.pl

© 2006 Związek Nauczycielstwa Polskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.