ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO
ZARZĄD OKRĘGU MAŁOPOLSKIEGO
W KRAKOWIE

Nasz adres: Ul. Karmelicka 32, 31-128 Kraków.

TEL/FAX (12-633-58-82)                                 E-mail: krakowsekretariat@znp.edu.pl

"Niechaj łączą się rozbici, bo w jedności siła jest."
.: STRONA GŁÓWNA

Ważne!!!

Od 1.09.2016 decyzję i realizację ew. dodatkowego ubezpieczenia członków podejmowały samodzielnie Oddziały ZNP i tam należy zasięgać informacji o ew. uprawnieniach ubezpieczeniowych.
Dodatkowe ubezpieczenie NNW dla pracujących członków ZNP i emerytów z Oddziałów, które podjęły decyzję o ubezpieczeniu, należących do ZNP w ramach składki członkowskiej do 31.08.2016

Członkowie ZNP z Oddziałów, które podjęły decyzję o ubezpieczeniu należących do ZNP w ramach składki członkowskiej do 31.08.2016 są w ramach składki związkowej ubezpieczeni w STU Ergo "Hestia" od następstw nieszczęśliwych wypadków, które wydarzyły się przed 31.08.2016.

Dla zdarzeń, które miały miejsce w terminie od 1.09.2015 do 31.08.2016 obowiązuje numer polisy : 903009714082 - kwota ubezpieczenia 10 000 PLN.

Dla zdarzeń, które miały miejsce w terminie od 1.09.2014 do 31.08.2015 obowiązuje numer polisy : 903007757215 - kwota ubezpieczenia 10 000 PLN.

Dla zdarzeń, które miały miejsce w terminie od 1.09.2013 do 31.08.2014 obowiązuje numer polisy : 903005792054 - kwota ubezpieczenia 10 000 PLN.

- Ubezpieczenie jest całodobowe.

- Ubezpieczenie obejmuje wypadki w kraju i zagranicą.

- Nowy okres ubezpieczenia od 1.09.2015 - 31.08.2016.

- Podstawą ubezpieczenia jest ważna legitymacja związkowa.

- Biuro STU Ergo "Hestia" mieści się w Krakowie, ul. Długa 44, I piętro.


Wzór wniosku:


UWaga: jak wypełnić wniosek:.

W miejscu nr polisy wpisujemy ten, który odpowiada dacie nieszczęśliwego wypadku.!!!!

Kliknij na każdy obrazek, by go powiększyć.

.: PREFERENCJE DLA CZŁONKÓW ZNP
.: WŁADZE ZARZĄDU OKRĘGU
.: ODDZIAŁY POWIATOWE
.: WYDARZENIA
.: AKTUALNOŒCI ORGANIZACYJNE
.: INFORMACJE PRAWNE, WZORY DOKUMENTÓW
.: OPINIE, UCHWAŁY, APELE
.: OFERTA TURYSTYCZNA, SPORTOWA I KULTURALNA
.: WAŻNE ADRESY
.: NASZ RODOWÓD
.: OSTATNIE POŻEGNANIA

Okręgowa Sekcja Emerytów i Rencistów


ADRESY
obiektów wypoczynkowych
ZNP !!!!!!

Nasz adres:

Zarząd Okręgu
Małopolskiego ZNP
ul. Karmelicka 32
31-128 Kraków
TEL/FAX (012-633-58-82)
E-mail: krakowsekretariat@znp.edu.pl


Strona powstała w połowie listopada 2006.
Redaguje jš i uaktualnia

Barbara Bohosiewicz
E-mail: bbohosiewicz@znp.edu.pl

© 2006 Związek Nauczycielstwa Polskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.