ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO
ZARZĄD OKRĘGU MAŁOPOLSKIEGO
W KRAKOWIE

Nasz adres: Ul. Karmelicka 32, 31-128 Kraków.

TEL/FAX (12-633-58-82)                                 E-mail: krakowsekretariat@znp.edu.pl

"Niechaj łączą się rozbici, bo w jedności siła jest."
.: STRONA GŁÓWNA

Ludzie są jak wiatr.
Jedni lekko przechodzą przez życie
I nic po nich nie zostaje,
Drudzy dmą jak wichry......
A inni wieją jak trzeba
I po tych zostaje piękno naszego świata............

W hołdzie dla Pawła Adamowicza
Prezydenta Gdańska.Każdy, kto chce wstąpić w szeregi Związku Nauczycielstwa Polskiego powinien złożyć deklarację u prezesa Ogniska ZNP w swojej placówce lub osobiście do Zarządu Oddziału, działającego na jego terenie.
Dołącz do nas! Razem lepiej!!!


Komunikat ZNP z rozmów z MEN w dniu 10.01.2019


Warto i trzeba posłuchać!!!!!! bezpośredniej transmisji z rozmów z MEN.


Aktualności ZG ZNP .


Póki co w Małopolsce ferie. Po feriach czeka nas mnóstwo zadań - kampania wyborcza w Ogniwach ZNP i podjęcie decyzji - co dalej? Czy pozwolimy, by odpowiedzialne za edukację Ministerstwo Edukacji Narodowej nie brało i nie ponosiło odpowiedzialności za to w jakim kierunku podąża polska szkoła.
Życzymy wszystkim zasłużonego odpoczynku i nabrania siły do dalszej walki o prawa nauczycieli, o zarobki, o poszanowanie partnerów społecznych.


Oferta dla pracowników oświaty na ferie -
XXIV Turniej Piłki Siatkowej dla Pracowników OœwiatyOgólnopolska Akcja Protestacyjna Pracowników Oświaty więcej...


Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego oferuje pomoc i zaprasza do współpracy!


Nowy Konkurs dla młodzieży
"Sonderaktion Krakau i Tajna Organizacja Nauczycielska TON
podczas II wojny światowej"

organizowany przez Zarząd Okręgu Małopolskiego ZNP i Zarząd Oddziału ZNP Kraków - Śródmieście. Zachęcamy nauczycieli, by zmobilizowali swoich uczniów do poznania tych ważnych kart historii i udziału w konkursie.
Konkurs odbywa się pod patronatem Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prezydenta Miasta Krakowa, Głosu Nauczycielskiego i Polskiego Towarzystwa Historycznego


Z porad prawnych mogą skorzystać wyłącznie członkowie ZNP na zasadach określonych Uchwałą nr 12/2017 Zarządu Okręgu Małopolskiego ZNP z dnia 31 maja 2017.

Uwaga! Zmiana dni pracy p. Teresy Głowińskiej


Sejm za likwidacją wskaźników, uchwalił naszą poprawkę!

22 listopada Sejm przyjął poprawkę do ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. Poprawka ta – z naszej inicjatywy – wykreśla z art. 6a ustawy Karta Nauczyciela regulaminy określające wskaźniki oceny pracy nauczyciela i dyrektora (za przyjęciem poprawki było 410 posłów). Nowa regulacja wchodzi w życie od 1 stycznia 2019 r.
Przypominamy, że jest to poprawka Związku Nauczycielstwa Polskiego, którą od 2017 r. forsowaliśmy w parlamencie. Działania związku, w tym przeprowadzenie badania ankietowego w sprawie zmiany formuły oceny pracy nauczycieli, w którym wzięło udział blisko 300 tys. nauczycieli, przyniosły efekt. Fakt ten traktujemy jako spełnienie pierwszego etapu działań w zakresie koniecznoœci nowelizacji przepisów dotyczących oceny pracy i awansu zawodowego. 21 listopada ZNP wystąpił do minister edukacji Anny Zalewskiej o ustalenie terminu spotkania w celu podjęcia wspólnych prac nad nowym kształtem pozostałych przepisów o ocenie pracy nauczyciela. Dziękujemy wszystkim, którzy wsparli nasze działania.Warto przeczytać o nowym systemie

oceny pracy nauczyciela - "Wokół szkoły" - Kwartalnik Pedagogiczno-Społeczny .

Nowe zasady udzielania urlopu na poratowanie zdrowia Głos Nauczycielski - 16.01.2018


Jeszcze raz o urlopach dla poratowania zdrowia - na stronie MEN


Kiedy nauczyciel może iść emeryturę bez względu na wiek.
Gazeta Prawna 22.01.2018


.: PORADY PRAWNE i preferencje dla członków ZNP
.: WŁADZE ZARZĄDU OKRĘGU
.: ODDZIAŁY POWIATOWE
.: WYDARZENIA
.: AKTUALNOŒCI ORGANIZACYJNE
.: INFORMACJE PRAWNE, WZORY DOKUMENTÓW
.: OPINIE, UCHWAŁY, APELE
.: OFERTA TURYSTYCZNA, SPORTOWA I KULTURALNA
.: WAŻNE ADRESY
.: NASZ RODOWÓD
.: OSTATNIE POŻEGNANIA

Okręgowa Sekcja Emerytów i Rencistów


ADRESY
obiektów wypoczynkowych
ZNP !!!!!!

Nasz adres:

Zarząd Okręgu
Małopolskiego ZNP
ul. Karmelicka 32
31-128 Kraków
TEL/FAX (012-633-58-82)
E-mail: krakowsekretariat@znp.edu.pl


Strona powstała w połowie listopada 2006.
Redaguje ją i uaktualnia

Barbara Bohosiewicz
E-mail: bbohosiewicz@znp.edu.pl

© 2006 Związek Nauczycielstwa Polskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.